Wat werkt beter volgens de wetenschap: Body Pump, zelfstandige krachttraining of Personal Training?

Wat werkt beter: zelf krachttraining gaan doen, Body Pump lessen volgen of trainen met een Personal Trainer?

Noors wetenschappelijk onderzoek (april 2017)

Toegegeven, de kans is een stuk kleiner dat we dit artikeltje hadden geschreven als de uitkomst van dit onderzoek nadelig was voor ons als Personal Trainers. Maar het illustreert wel waarom u zo weinig resultaat haalt in een ‘normale sportschool’.

Het onderzoek
Dit wetenschappelijk onderzoek werd gehouden onder 143 Noorse vrouwen met overgewicht. Deze werden onderverdeeld in 4 groepen. De ene groep ging aan de gang met de populaire groepsles Body Pump, de tweede groep deed zelf krachttraining met een opgesteld trainingsschema. Groep 3 trainde met een Personal Trainer.

Zowel groep 2 als groep 3 deden ongeveer dezelfde oefeningen als de Body Pump groep. Groep 4 was een controlegroep die niet ging trainen. Het onderzoek duurde 12 weken en men werd verzocht 3 keer per week te trainen, 36 trainingen in totaal dus.

Volhouden
Het eerste resultaat was de compliance (het volhouden) van het programma. Van de groep die zelf krachttraining deed, was het gemiddelde aantal voltooide workouts slechts 19 van de afgesproken 36. Dat is net iets meer dan de helft!

De Body Pumpers deden het iets beter met 21 gevolgde trainingen. De deelnemers die met een Personal Trainer trainde, vinkten gemiddeld 27 sessies af (75 % compliance).

Voor optimaal resultaat zijn 2 zaken essentieel:
1) Regelmatig en consistent komen trainen
2) De effectiviteit van het trainingsprogramma

Showing up is step one
Dit mag misschien logisch klinken, de helft van ons werk is het zijn van de stok achter de deur, maar het volhouden van het programma is net zo belangrijk als het programma zelf. Die stok achter de deur is dus wel essentieel. En nu wetenschappelijk bewezen dat men het vaakst komt trainen als men met een Personal Trainer traint. Overigens halen wij bij 3SIXTY5 een compliance van 92% bij onze cliënten. Slechts 8% van de sessies gaat niet door. Wij doen het dus nog iets beter dan onze Noorse collega’s uit het onderzoek.

De resultaten
Er werd gekeken naar toename in kracht en krachtuithoudingsvermogen. De Personal Training-groep haalde het beste resultaat, gevolgd door de groep die zelf krachttraining deed. In de Body Pump groep werd geen verbetering gevonden. Dit is opvallend aangezien de BodyPump groep gemiddeld vaker trainde dan de krachttraining groep. Gelukkig deden alle groepen het wel beter dan de contolegroep die niets aan training deed.

Het volhouden van het trainingsplan is net zo belangrijk als het trainingsplan zelf.

De conclusie
De resultaten liggen in lijn met onze ervaring. Als je vaker komt trainen haal je meer resultaat. Daarnaast is de funfactor ook van invloed. We kunnen aannemen dat het volgen van een Body Pump les plezieriger is dan zelfstandig krachttraining doen en dus ga je vaker naar de groepsles.

Als je echter naar effectiviteit van het programma kijkt, haal je met Body Pump mindere resultaten dan als je zelfstandig krachttraining doet. Krachttraining is dus effectiever. Best of both worlds is trainen met een Personal Trainer. Je komt vaker en het programma is effectiever.

En met een show-up percentage van 92% doen wij het zelfs nog beter dan de wetenschappers. U kunt dus het allerbeste bij 3SIXTY5 komen trainen. U komt het vaakst, onze trainingsprogramma’s zijn uitzonderlijk effectief en we maken het nog leuk ook. 

Fijne dag!
3SIXTY5